inCollage_20210415_132936199
O1CN01aAVgrH1wIZqXHd31r 3046666285
螢幕擷取畫面 2021 04 14 215638
O1CN01NK2WZv1wIZqQP1Dw7 3046666285
O1CN0141lzVA1wIZqUEwtQC 3046666285
O1CN01eu4SXG1wIZqOF1f9t 3046666285
O1CN01B6tLjF1wIZqQNehfy 3046666285
O1CN01zynQQW1wIZqQNdphj 3046666285
O1CN01ZlJcwJ1wIZqTmgXqL 3046666285
O1CN01EBQ8cr1wIZqShRYmQ 3046666285
O1CN01DquMX81wIZqPc5HJ2 3046666285
O1CN01d4vWub1wIZqShRIFF 3046666285
48580188 b 03 500
21e093cfbe057d031d1843c3f317897b
O1CN01wwFMWE1wIZqR74SWu 3046666285
O1CN01QnANxB1wIZqRveJVT 3046666285
O1CN01ox5us51wIZqRvgarf 3046666285
O1CN01GVddhO1wIZqPteGYO 3046666285
O1CN01gQgA8r1wIZqMylig6 3046666285
O1CN01d1GAn81wIZqTlRCtF 3046666285
O1CN01A8izc61wIZqTDqIFy 3046666285
O1CN01XJZBF91wIZqVq6Qrs 3046666285
O1CN01L98gZw1wIZqXHdvAc 3046666285
O1CN01jA3WdV1wIZqSHSpv2 3046666285
O1CN01Ip9syi1wIZqaDRKia 3046666285
O1CN01iFCoZI1wIZqVq7yTI 3046666285
O1CN01bdSrvX1wIZqUAQ5b4 3046666285
inCollage_20210415_132936199
O1CN01aAVgrH1wIZqXHd31r 3046666285
螢幕擷取畫面 2021 04 14 215638
O1CN01NK2WZv1wIZqQP1Dw7 3046666285
O1CN0141lzVA1wIZqUEwtQC 3046666285
O1CN01eu4SXG1wIZqOF1f9t 3046666285
O1CN01B6tLjF1wIZqQNehfy 3046666285
O1CN01zynQQW1wIZqQNdphj 3046666285
O1CN01ZlJcwJ1wIZqTmgXqL 3046666285
O1CN01EBQ8cr1wIZqShRYmQ 3046666285
O1CN01DquMX81wIZqPc5HJ2 3046666285
O1CN01d4vWub1wIZqShRIFF 3046666285
48580188 b 03 500
21e093cfbe057d031d1843c3f317897b
O1CN01wwFMWE1wIZqR74SWu 3046666285
O1CN01QnANxB1wIZqRveJVT 3046666285
O1CN01ox5us51wIZqRvgarf 3046666285
O1CN01GVddhO1wIZqPteGYO 3046666285
O1CN01gQgA8r1wIZqMylig6 3046666285
O1CN01d1GAn81wIZqTlRCtF 3046666285
O1CN01A8izc61wIZqTDqIFy 3046666285
O1CN01XJZBF91wIZqVq6Qrs 3046666285
O1CN01L98gZw1wIZqXHdvAc 3046666285
O1CN01jA3WdV1wIZqSHSpv2 3046666285
O1CN01Ip9syi1wIZqaDRKia 3046666285
O1CN01iFCoZI1wIZqVq7yTI 3046666285
O1CN01bdSrvX1wIZqUAQ5b4 3046666285
Full Screen
日本 COLORS by Jennifer Sky 長髮公主 側孭袋 斜孭袋 袋 手袋 化妝袋 收納袋 背囊 背包 手拿包 雜物包 袋

$148.00$732.00

Clear
SKU: 97937-2-1 Categories: ,
回到商店 RETUEN TO STORE

Description

 

日本手袋大牌 Samantha Thavasa 旗下 –
COLORS by Jennifer Sky

中意簡約同呢個牌子既JM快搶!
小小斜側孭手袋仔

清新可愛易襯,落街買少少野/食晏可以唔使帶大袋!

===============

斜側孭手袋仔SIZE

長24cm
高17
闊11

===============

斜側孭手袋仔SIZE

長24cm
高17
闊11

===============

斜側孭手袋仔SIZE

長24cm
高17
闊11

===============

斜側孭手袋仔SIZE

長24cm
高17
闊11

===============

 

Additional information

SIZE

ITEMS

化妝袋 Pouch, 側孭袋 Tote, 背囊 Backpack, 斜孭袋/小手袋 Crossbag/Handbag, 全套原$732, 85折後$622 (-$109)