Watermark_1619853060414
O1CN019LNrG52NdBJnWHFZn_!!1672739985
O1CN016BM7ZI2NdBJq7FGBE_!!1672739985
O1CN014H42mv2NdBJkaqWhh_!!1672739985
O1CN01yqBi0c2NdBJnM25cM_!!1672739985
O1CN01Y9n5W42NdBJew8AGc_!!1672739985
O1CN01wNWiYl2NdBJq7F3hn_!!1672739985
O1CN01st0yUN2NdBJoSMD0c_!!1672739985
O1CN01LB90JX2NdBJrnoRRj_!!1672739985
O1CN01KoM4aj2NdBJkzoRmm_!!1672739985
O1CN01jikt6u2NdBJoSPIP2_!!1672739985
O1CN01imdOlp2NdBJnM3xx9_!!1672739985
O1CN01d1qIYQ2NdBJmWVUPI_!!1672739985
O1CN01BoQHhz2NdBJrUrqpA_!!1672739985
46234420b_b_26_500
46234420b_b_25_500
46234420b_b_13_500
46234420b_b_03_500
46234420b_b_02_500
46234420b_b_01_500
46234420b_291_d_500
46234420b_99_d_500
46234420b_38_d_500
46234420b_8_d_500
46234420_b_02_500
46234420_b_01_500
Watermark_1619853060414
O1CN019LNrG52NdBJnWHFZn_!!1672739985
O1CN016BM7ZI2NdBJq7FGBE_!!1672739985
O1CN014H42mv2NdBJkaqWhh_!!1672739985
O1CN01yqBi0c2NdBJnM25cM_!!1672739985
O1CN01Y9n5W42NdBJew8AGc_!!1672739985
O1CN01wNWiYl2NdBJq7F3hn_!!1672739985
O1CN01st0yUN2NdBJoSMD0c_!!1672739985
O1CN01LB90JX2NdBJrnoRRj_!!1672739985
O1CN01KoM4aj2NdBJkzoRmm_!!1672739985
O1CN01jikt6u2NdBJoSPIP2_!!1672739985
O1CN01imdOlp2NdBJnM3xx9_!!1672739985
O1CN01d1qIYQ2NdBJmWVUPI_!!1672739985
O1CN01BoQHhz2NdBJrUrqpA_!!1672739985
46234420b_b_26_500
46234420b_b_25_500
46234420b_b_13_500
46234420b_b_03_500
46234420b_b_02_500
46234420b_b_01_500
46234420b_291_d_500
46234420b_99_d_500
46234420b_38_d_500
46234420b_8_d_500
46234420_b_02_500
46234420_b_01_500
Full Screen
日本Mysty Woman 網紗 刺繡 長袖 上衣 Top

$110.00$188.00

Clear
AddUnlike
Add
回到商店 RETUEN TO STORE

Description

店主大推!😍秋裝抵著之選
👍質地好薄透氣,非常涼爽

日本賣緊近$400未計稅同運費
JP TAIL 以超抵$118批發價出售
😱😱店主被自己嚇親😱😱
首團31號日本發貨

有朋友已經拎咗一件
👍著起非常顯瘦😍肚仔唔唧肉

感覺非常知性
四季可著,必入😍

F
胸38”
袖22”
長22”

Additional information

SIZE

COLORS

奶白 BEIGE, 杏色 LIGHT MOCCA, 淺藍 LIGHT BLUE, 藍黑 DARK BLUE